Overview-Goodao-Technology-Co

ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບ

ພົນລະເມືອງໃ່

ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບ

ພົນລະເມືອງໃ່

ປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບວິກິດການນໍ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງໄວວາແລະການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຫວັງສໍາລັບອະນາຄົດຍ້ອນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມconfidentັ້ນໃຈວ່າຈະນໍາເອົາປະສົບການນໍ້າທີ່ປອດໄພແລະມີສຸຂະພາບດີມາໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການສະແຫວງຫາຄວາມສົມບູນແບບໃນແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ.

Sustanibility---Goodao-Technology-Co_13

ການດູແລພະນັກງານ

ການດູແລພະນັກງານ

ພວກເຮົາໃສ່ໃຈຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງພະນັກງານໂດຍການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄວາມສົມດຸນຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າແລະການໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ດ້ານສຸຂະພາບຈິດເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ, ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າດູແລຄົນທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດໃນໂລກ: ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ.

Sustanibility---Goodao-Technology-Co-2

ການດູແລສັງຄົມ

ການດູແລສັງຄົມ

ພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າourselvesາຍໃນການຕອບແທນແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບສັງຄົມແລະຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ກັບການກຸສົນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ການບໍລິຈາກຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ເກີດວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.

Sustanibility---Goodao-Technology-Co-3

ການດູແລແຜນການ

ການດູແລແຜນການ

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ, ພວກເຮົາເຮັດດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ໃນໃຈ. ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການໃຫ້ພອນແກ່ນໍ້າ, ພວກເຮົາຍຶດຖືຄວາມກົມກຽວກັບທໍາມະຊາດ, ຍຶດideaັ້ນຢູ່ກັບແນວຄວາມຄິດທາງທຸລະກິດຂອງການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງແລະການເບິ່ງແຍງດາວເຄາະ.